سردار فدوی: خدا می‌گوید دشمنان می‌خواستند هزار نفر را علیه شما در خیابان جمع کنند نتوانستند، ولی میلیون‌ها نفر در کف خیابانشان علیه آن‌ها جمع می‌کنم
کد خبر: ۱۰۵۷۴۲۶
جانشین فرمانده کل سپاه در آئین بزرگداشت عروج ملکوتی «سردار سیاف زاده»: تظاهرات میلیون نفری در فرانسه و چند صد هزار نفری در لندن را می‌بینید. خودشون پخش می‌کنند. خداوند می‌گوید اگر در جبهه حق صبر و مقاومت کنید من درست می‌کنم. برخی امورات در شان انقلاب اسلامی و در شان مردم رشید ما نیست. هر چند دشمن خیلی شدید بر این وضعیت می‌دمد، ولی توانایی ما از دشمن بیشتر است و باید توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد. ما برای هر کاری آدم کم نداریم.
ارسال نظرات