صدرعاملی: امیدوارم جعفر پناهی و مژگان اینالو فردا یا پس فردا در خانه‌های خود باشند!
کد خبر: ۱۰۵۸۵۱۹
تهیه کننده فیلم جنگل پرتقال در نشست خبری: چند روز پیش هیات مدیره خانه سینما جلسه‌ای با دادستان کل کشور داشت. خیلی لطف کردند وثیقه ها را کم کردند خیلی‌ها آزاد شدند.
ارسال نظرات