منتقد سینما: فیلم‌های جشنواره فیلم فجر با ضعف فیلمنامه مواجه هستند/ فیلم‌ها در سطح جشنواره نیستند
کد خبر: ۱۰۵۹۰۱۹
کارگر در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: تا اینجای جشنواره ما با ضعف فیلمنامه مواجه هستیم و به سناریو آن طور که باید پرداخته نشده است. ما در جشنواره ژانر نمی‌بینیم محوریت اکثر فیلمنامه‌ها اجتماعی است با یک سریع تغییرات و دستکاری در محتوا. شخصیت پردازی در فیلم‌ها وجود ندارد و فیلمنامه‌ها با ضعف آشکاری مواجه است. اگر فیلم‌های این دوره را در سطح چهل و یکمین دوره جشنواره قرار بدهیم در حق جشنواره اجحاف کرده ایم.
ارسال نظرات