نظر ابوالفضل پورعرب درخصوص بخشش اغتشاشگران توسط رهبری؛ امروز عفو ملی صورت گرفت امیدوارم آشتی ملی هم اتفاق بیفتد
کد خبر: ۱۰۵۹۰۶۲
ارسال نظرات