خاندوزی: ثبات بازار ارز سیاست قطعی دولت است / یارانه در بودجه ۱۴۰۲ افزایش نخواهد داشت
کد خبر: ۱۰۵۹۶۸۷
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: نرخ ارز رسمی کشور همان نرخ نیمایی است. وضع فعلی حتما آسیب زاست.
ارسال نظرات