کارشناس مسائل بین‌الملل: می‌گویند ایران به چین و روسیه وابسته شده، اما این مباحث ژورنالیستی و اینترنشنالی است تا ایران مزیت نسبی خود را درک نکند
کد خبر: ۱۰۶۲۰۲۰
ابراهیم متقی در نشست «تاثیر روابط راهبردی تهران - پکن بر نظام بین الملل»: اگر شرایط ما به گونه‌ای باشد که تخم مرغ‌های خود را فقط در سبد یک بازیگر بگذاریم فرصت‌ها را از دست می‌دهیم، چون نظام بین الملل آنارشیکال است و هیچ بازیگری در این فضا نمی‌تواند حامی ما باشد. در فضای آنارشیکال الگوی کشوری مانند ایران باید مبتنی بر خودیاری باشد و این خودیاری را تاریخ به ما آموخته است.
ارسال نظرات