امیرعبداللهیان: اگر طرف آمریکایی مسیر دیگری را انتخاب کند ما نیز آماده عملیاتی کردن پلن دوم و مسیر دیگری هستیم/ همه گزینه‌ها برای ما در دسترس و در روی میز قرار دارد
کد خبر: ۱۰۶۲۴۹۰
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری با وزیر خارجه عراق: ما آمادگی داریم بر مبنای مذاکرات قبلی و با رعایت خطوط قرمز ایران در مسیر جمع بندی نهایی مذاکرات انجام شده در وین قدم برداریم. برخی اظهارات و پیام‌های متناقض از طرف آمریکایی دریافت می‌شود. ایران همواره از مذاکره و مسیر دیپلماسی استقبال می‌کند. ما در دولت جدید ایران ماه‌ها برای جمع بندی برای رسیدن به یک توافق قوی و پایدار تلاش کردیم اکنون نیز آماده جمع بندی در چارچوب گفته شده هستیم.
ارسال نظرات