گروسی: ما نمی‌دانیم برجام احیا خواهد شد یا نه
کد خبر: ۱۰۶۴۸۲۷
مدیرکل آژانس بین الملل انرژی اتمی در نشست خبری: بازرسان آژانس نمی توانند اطلاعات فعلی را بررسی کنند چون خیلی از اطلاعات و اتفاقات ضبط نشده است. باید با ایران گفتگو کنیم، آژانس نیاز دارد به برخی مکان ها دسترسی داشته باشد.
ارسال نظرات