سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته ماند
اعضای مجمع فدراسیون کاراته سیدحسن طباطبایی را به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار