سخنگوی دولت: افزایش قیمت بنزین شایعه است
کد خبر: ۱۰۶۶۲۹۳
بهادری جهرمی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره شایعه افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲: انتظار می‌رود مبنای پرسشگری و مطالبات رسانه‌های رسمی شایعات نباشد.
ارسال نظرات