امیر قلعه نویی: آنقدر بازیکن خوب داریم که می‌توانیم دو تیم ملی داشته باشیم
کد خبر: ۱۰۶۷۰۰۰
سرمربی جدید تیم ملی در نشست خبری: هر بازیکنی که بهتر باشد و به افکار تاکتیکی ما بخورد دعوت می‌شود؛ لژیونر و لیگ ندارد. لژیونر‌ها را زیر نظر داریم، ولی لژیونر‌ها از دل همین لیگ بیرون آمده اند هر کس آماده باشد استفاده خواهد شد.
ارسال نظرات