خوانش شاخصه‌های جنگ ترکیبی از زبان رهبر انقلاب
کد خبر: ۱۰۶۷۱۸۳
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حرم مطهر رضوی: در جنگ ترکیبی موجود دشمن حمله نظامی نمی‌کند کار‌های دیگری می‌کند که باید اطلاع رسانی شود. در جنگ ترکیبی دشمن، حمله به باور‌های دینی و سیاسی است. هدف دشمنان خاموش کردن امیدهاست می‌خواهند جوانان را مایوس کنند تا احساس به بن رسیدن در آن‌ها بوجود بیاید. دشمنان می‌خواهند در کشور بی ثباتی و ناامنی بوجود بیاید و اگر بتوانند جنگ داخلی ایجاد کنند البته سرشان به سنگ خورده و خواهد خورد. دشمنان می‌گویند به حرف‌های رهبری گوش نکنید تکراری است؛ آیا واقعا تکراری است؟
ارسال نظرات