نکته سنجی رهبر انقلاب در تکرار تعمدی آیات توسط مصطفی اسماعیل در قرائت قرآن
کد خبر: ۱۰۶۷۳۸۲
ارسال نظرات