ادعای جدید نماینده مجلس درباره واگذاری خودرو
کد خبر: ۱۰۷۴۰۲۹
احمد علیرضابیگی در گفتگو با دانشجو: شرکتی که کار واگذاری خودرو به نمایندگان را انجام داد صوری بود. منابع انسانی معاونت اجرایی مجلس ۵۷ نماینده را برای دریافت خودرو معرفی کرد. با شرکت ثبت شده برای واگذاری خودرو تماس گرفتم، صدای مرغ و خروس می‌آمد!
ارسال نظرات