رئیس فدراسیون جودو: شعارهایی که داده می‌شود به دلیل این است که به بعضی‌ها مواردی که می‌خواستند را ندادم!
کد خبر: ۱۰۷۷۷۳۱
آرش میراسماعیلی در نشست خبری: بعضی افراد که در گذشته حضور داشتند از فدراسیون خواهان باج خواهی هستند. بعضی‌ها با آمدن من دستشان از منفعت شان کوتاه شده است که مجبور به این کار‌ها می‌شوند. می‌خواستند سرمربی تیم ملی جودو بشوند که من مخالفت کردم و این اتفاقات بخاطر این قبیل موضوعات است. اگر من امروز اینجا نشسته‌ام بخاطر جودو ایران است.
ارسال نظرات