قالیباف: اگر مردم از کار ما مدیران بهره‌مند نشوند به تکلیف خود عمل نکردیم/ اگر کوتاهی و کاستی بوده از ملت عذرخواهی می‌کنیم
کد خبر: ۱۰۷۸۲۹۹
رئیس مجلس در گفتگوی زنده تلویزیونی: درست است که ما مدیران تکلیف محور عمل می‌کنیم، ولی باید نتیجه محور حرکت کنیم. مردم باید از کار ما بهره‌مند شوند اگر بهره‌مند نشوند ما به تکلیف خود عمل نکردیم. همکاران ما در چارچوب وظایف مجلس و کار‌های مجلس شبانه روز عمل کردند تا چیزی کم نگذاشته باشند.
ارسال نظرات