رئیس سازمان امور مالیاتی: برخی از فعالین اقتصادی تصور می‌کنند با کنار گذاشتن دستگاه‌های پز می‌توانند از پرداخت مالیات عبور کنند
کد خبر: ۱۰۷۸۳۰۵
محمدهادی سبحانیان: سازمان امور مالیاتی امروز بیش از هر زمانی به اطلاعات دسترسی دارد؛ با همکاری بانک مرکزی اطلاعات حساب‌های بانکی که کاربری تجاری دارند را در اختیار داریم.
ارسال نظرات