کارشناس خاورمیانه: ماجرای نامه سلطان عمان به رهبر انقلاب و جواب ایشان درباره مذاکره با ترامپ
کد خبر: ۱۰۷۸۶۰۷
میر جواد میرگلویی بیات کارشناس خاور میانه و شمال افریقا در گفتگو با دانشجو: سلطان عمان از زمان ترامپ دنبال وساطت بود و در ان زمان نامه‌ای خدمت رهبری نوشتند و نامه را با یکی از مسئولین ایرانی را با هواپیمای شخصی به ایران فرستادند. رهبری در جواب نامه نوشتند من جرب المجرب حلت به الندامه. این جواب را در زمان ترامپ دادند ترامپ که دارای وجهه‌ی مناسبی در منطقه نبود. با توجه به اینکه امیر عبداللهیان ماه گذشته به عمان سفر کردند و علنا گفتند آمده ایم ابتکار عمان را در مذاکرات هسته‌ای بشنویم؛ قطعا این سفر نمیتواند بدون مذاکرات هسته‌ای پیش رفته باشد.
ارسال نظرات