نقش صدا و سیما در اغتشاشات اخیر چه بود؟
کد خبر: ۱۰۷۸۶۱۳
توضیحات پیمان جبلی، رئیس صدا و سیما در خصوص اغتشاشات اخیر: ما سه روز خواهش کردیم که فیلم صحنه فوت مهسا امینی را بدهید تا پخش کنیم تا ثابت کنیم ضرب و شتمی نبوده. فیلم فوت مهسا امینی پس از سه روز خواهش و درخواست و التماس دستمان رسید. علت عدم همراهی مردم با فتنه سال گذشته چه بود؟ صدا و سیما یک مقدار هم در این مساله نقش نداشت؟ انفعال صدا و سیما در اغتشاشات اخیر را قبول ندارم ولی مساله ضعف در روایت گری اولی را قبول دارم. یک ذره شما دانشجویان به صدا و سیما حق بدهید که در خنثی سازی نقشه دشمنان در جنگ ترکیبی نقش ایفا کرد.در یکی دور روز اول در اغتشاشات اخیر، روایت گری اول از دست مان خارج شد.
ارسال نظرات