رهبر انقلاب: اسلامی که امام معرفی می‌کند نه اسلام سرمایه داری است نه اسلام روشنفکرانه و متحجرانه / امام می‌دانست که اگر مردم تشخیص دهند این راه راه خداست همه سختی‌ها را تحمل خواهند کرد
کد خبر: ۱۰۷۹۱۱۶
حضرت آیت الله خامنه‌ای در سی و چهارمین سالگرد امام خمینی (ره): امام ایمان به اسلام داشت. امام قویا و قاطعانه اسلام سرمایه داری و روشنفکرانه و متحجرانه را رد می‌کند. امام ایمان به مردم داشت. امام به مردم اعتماد و اعتقاد داشت.
ارسال نظرات