کریم بنزما با قراردادی ۲ساله به الاتحاد پیوست
فابریزیو رومانو اعلام کرد که قرارداد کریم بنزما و الاتحاد تا سال ۲۰۲۵ به امضا رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار