فرمانده جوان فاطمیون چطور آماده محرم می‌شد؟
شهید «میرزا مهدی صابری» همیشه در آستانه محرم این توصیه را به دوستانش داشت که برای ورود به مجلس عزای امام، لباس سیاهت را با وضو بپوش.
ارسال نظرات