«پرچمدار کوچک من» ؛ تجربه‌های خلاق مادران برای تربیت حسینی کودکان
برخی والدین تصور می‌کنند کودکان نمی‌توانند مسائل دینی و اعتقادی را درک کنند؛ لذا برای آشنایی آنها با این مفاهیم تلاشی نمی‌کنند.
ارسال نظرات