مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع): نهاد دولت در ایران همواره به دنبال دور زدن مسئولیت‌های خود است
کد خبر: ۱۰۸۷۵۶۱
مجتبی نامخواه: ما با یک دولتی مواجه هستیم (فارغ از دولت دوازدهم، سیزدهم و...) که علاقه بسیار زیادی دارد که مسئولیت اجتماعی خود را دور بزند و مسئولیت رفاهی نداشته باشد. یکی از مسیر‌های دور زدن مسئولیت اجتماعی، بی توجهی به برنامه هفتم و تولید اسناد سیاستی مختلف است؛ مثلا سند تحول آموزش پرورش.
ارسال نظرات