مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار: در ایران تنظیم‌گر نهاد بیمه‌ای نداریم
کد خبر: ۱۰۸۷۵۶۴
سید سجاد پادام: در دنیا هرجا نهاد مالی شکل بگیرد، یک تنظیم‌گر پیش‌بینی می‌شود. مثلا برای نهاد‌های پولی، بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده می‌گیرد. در رابطه با نظام بیمه‌ای هم به همین ترتیب است. در ایران تنظیم‌گر نهاد بیمه‌ای نداریم، یعنی بخش زیادی از شلختگی قوانین و دخالت و اعمال سلیقه در قوانین نظام بازنشستگی به این خاطر است که این حوزه تنظیم‌گر و همانگ کننده قوانین ندارد.
ارسال نظرات