عراقچی: دیپلماسی بخشی از میدان است/ دیپلماسی سازش نیست/ هر کس جنگ را ببرد الزاما صلح را نبرده
کد خبر: ۱۰۸۷۵۶۵
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی در نشست نقد کتاب «سیاست خارجی قدرت های بزرگ»: دیپلماسی یک مولفه بسیار مهم قدرت است که همه کشورها به آن اهمیت می‌دهند. این طور نیست که کشورها به دیپلماسی به عنوان یک امر غیرضروری یا سازش یا تعابیری که بعضا ما در اینجا با آن مواجه می شویم، نگاه کنند. دیپلماسی بخشی از میدان است و می تواند میدان را به موفقیت برساند و می تواند موفقیت های میدان را از دست بدهد. می شود یک کشور در میدان موفق باشد ولی در دیپلماسی ناموفق باشد و اثرات پیروزی میدانی اش هم از دست برود. هر کس جنگ را ببرد الزاما صلح را نبرده است. شما ممکن است در جنگ به پیروزی هایی برسی ولی در صلح نتوانی موفق باشی. صلح کاری است که مذاکره کنندگان و دیپلمات ها انجام می‌دهند. دیپلماسی خودش یک مولفه قدرت هست ولی حرکت آن به اتکای بقیه مولفه های قدرت است؛ اینها همدیگر را تکمیل می‌کنند.
ارسال نظرات