برپایی خیمه عاشورایی در میدان هفتم تیر
خیمه عاشورایی هفت تیر قرار است در طول محرم و صفر، محل برپایی تعزیه و برگزاری نمایشگاه‌ هنرهای عاشورایی باشد.
ارسال نظرات