ایران از پذیرش سفیر جدید سوئد خودداری کرد/ واکنش جدی کشور عراق در میان کشورهای اسلامی + فیلم
در حسینیه دانشجو مطرح شد؛
کارشناس مسائل بین الملل در برنامه حسینیه دانشجو با بیان اینکه هتک حرمت قرآن کریم مخالف آزادی بیان بوده و یک امر مردود است تأکید کرد: عموم کشورهای اسلامی به هتک حرمت قرآن کریم واکنش جدی نشان دادند.
ارسال نظرات