ناصربخت: نگاه ما این بوده که هیات ذیل یک تشکل نرود یا خودش تشکل نشود
کد خبر: ۱۰۸۸۶۳۱
محمد ناصربخت، مسئول سابق هیئت شهدای گمنام دانشگاه علم و صنعت در برنامه «شانزده آذر» با موضوع «نگاهی به فعالیت‌ها و رسالت هیئت‌های دانشجویی»: بوم هر دانشگاه اقتضا و شرایط خاص خودش را دارد. هیئت چه در باب افزایش معنویت و چه برای رشد استعداد‌ها و چه از جهت ایجاد بستر وحدت و اخوت مشترک، ساختار بهینه ما است.
ارسال نظرات
captcha