کنعانی: مبالغ بلوکه شده مالی زیادی در دیگر کشور‌ها نداریم
کد خبر: ۱۰۹۸۱۳۱
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی: در ژاپن مبالغی داشتیم که بیشتر آن استفاده شده است. مبلغ باقی مانده در ژاپن مبلغ قابل توجهی نیست، در ادامه دسترسی به آن با مشکلی مواجه نیستیم. دسترسی ما به طور نسبی به دارایی‌های بلوکه شده در ترکیه برقرار است. بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در عراق رفع محدودیت شده و به حساب‌های ما واریز شده، امیدواریم به بقیه اموال نیز دست پیدا کنیم.
ارسال نظرات