بازرگان: نیمی از مطالبات گندم کاران پرداخت نشده/ دولت موظف است ظرف ۲۴ ساعت پول کشاورزان را بدهد
کد خبر: ۱۰۹۸۱۴۳
محمد بازرگان، عضو اتاق اصناف کشاورزی در گفتگو با دانشجو: اعلام شد ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده که قابل تایید است، اما ارقام دیگری که پس از این اعلام شد محقق نشده است. دولت موظف است طبق قانون پس از ۲۴ ساعت از تحویل گندم پول کشاورزان را پرداخت کند، اما این مهم اتفاق نیافتاده است.
ارسال نظرات