تشریح برنامه‌های رئیس‌جمهور در نیویورک توسط سخنگوی دولت
کد خبر: ۱۰۹۸۴۶۹
علی بهادری جهرمی در نشست خبری: انتقال پیام صلح و عدالت ملت ایران به جامعه جهانی اصلی‌ترین دستور کار این سفر است.
ارسال نظرات