بهادری جهرمی: دولت در عمل مدافع شفافیت است
کد خبر: ۱۰۹۸۴۷۶
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی: مجلس اگر می‌خواهد مسیری را برای توسعه شفافیت خود طراحی کند استقبال می‌کنیم. در طول دو سال گذشته هم دولت برنامه ۴ ساله خود را به طور کامل منتشر کرده و هم سند تحول خود را به طور کامل و شفاف اعلام عمومی کرده است. دولت در صدور مجوز‌ها امضا‌های طلایی را حذف کرده است. انتشار اسامی بدهکاران بانکی در گذشته تابو بود که دولت آن را منتشر کرد.
ارسال نظرات