دولت چه برنامه‌ای برای مصارف منابع مالی آزاد شده دارد؟
کد خبر: ۱۰۹۸۴۸۰
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی: منابع ارزی آزاد شده تحت کلید بانک مرکزی هستند و در جهت حفظ و تقویت رسال استفاده خواهد شد و پشتوانه ریال است. آقای رئیس جمهور تاکید داشتند که حتما باید برنامه روشن در جهت استفاده از این منابع در جهت رشد اقتصادی باشد. هدف گذاری اصلی بانک مرکزی از منابع جدید این است که در جهت تحقق هر چه بیشتر رشد اقتصادی مورد بهره برداری قرار بگیرد.
ارسال نظرات