گرنت ۲ میلیاردی برای حمایت از پژوهش عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان
کد خبر: ۱۰۹۹۱۶۶
مصطفی امینی، مسئول برنامه حمایت از پژوهش عمیق شرکت‌های دانش‌بنیان در نشست خبری: گرنت ۲ میلیاردی قرار است برای حل چالش‌های پژوهشی شرکت‌های دانش‌بنیان به کار گرفته شود. در کشور آمریکا بخش خصوصی در پژوهش‌های بنیادین و پایه نزدیک به ۳۵ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند درحالی که در پژوهش‌های توسعه‌ای ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری می‌کند. این نشان می‌دهد خلا پژوهش‌های کاربردی و بنیادین را باید دولت پر کند، چون دارای ریسک بالایی است. در ایران ۸۵ درصد پژوهش‌های بنیادی توسط دولت و ۱۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و آموزش عالی انجام می‌شود.
ارسال نظرات