فتاح هم در رژه امروز حضور دارد
کد خبر: ۱۰۹۹۷۴۷
رونمایی از موشک هایپرسونیک فتاح
ارسال نظرات