کنعانی: لغو روادید با عربستان در حال بررسی است
کد خبر: ۱۱۰۱۰۲۹
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی: جلساتی با نهاد‌ها و موسسات و سازمان‌های ذیربط در داخل کشور برگزار شده است. لازم است پس از بررسی دقیق همه ابعاد فرهنگی سیاسی امنیتی و اقتصادی و با نگاه به موضوع افزایش جذب گردشگری خارجی به کشور، در وزارت خارجه جمع بندی شده و برای تصویب به هیات دولت ارسال شود.
ارسال نظرات