آنچه اشغالگران در بیمارستان الشفاء به دنبال آن هستند مضحک و جستجوی سراب است
کد خبر: ۱۱۱۱۴۴۱
ابوعبیده:
آنچه اشغالگران در بیمارستان الشفاء به دنبال آن هستند مضحک و جستجوی سراب است
۲۷ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۸
گزارش خطا
ارسال نظرات