بهادری جهرمی: سفر‌های استانی جهت بازگشت پویایی به دولت بود
کد خبر: ۱۱۱۱۵۷۴
سخنگوی دولت در نمایشگاه روایت پیشرفت در قم: در حوزه ارتباط با مردم فاصله زیادی ایجاد شده بود که این مهم با انجام سفر‌های استانی رفع شد و یکی از اهداف این سفر‌ها بازگشت پویایی به دولت بود و در این مسیر توجه خوبی به دستگاه‌های اقتصادی شد.
ارسال نظرات