جلسه مجلس برای بررسی استعفای نادران غیرعلنی شد
کد خبر: ۱۱۱۲۲۲۱
جلسه علنی مجلس به منظور بررسی تقاضای استعفای الیاس نادران نماینده تهران غیرعلنی شد.
ارسال نظرات