از ۴ آذر اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان آغاز می‌شود
اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار