خاندوزی: «طرح بنزین برای همه» در دستورکار ستاد اقتصادی دولت قرار ندارد
کد خبر: ۱۱۱۲۴۲۰
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: «طرح بنزین برای همه» مساله‌ای بود که اساسا شرکت‌های پیاده کننده آن طرح با طراحان آن اختلاف نظر داشتند. پس از فرآیند اجرای آزمایشی طرح بنزین پس از آنکه محقق شد و بازخورد آن به دولت منتقل شد، وزارت نفت خواهان آن شد که یک اصلاحی در آن مدل انجام دهد. «طرح بنزین» در ستاد اقتصادی دولت برای توسعه همچنان در دستور کار قرار نگرفته است.
ارسال نظرات