ستایشی: اگر موضوع «سلاح ورزی» از مجاری اجرایی حل و فصل نشد دستگاه قضا به موضوع ورود می‌کند
کد خبر: ۱۱۱۲۴۲۱
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: ما تلاشمان در رابطه با انتخابات مختلف داخلی این است که اجرای قانون دقیق صورت بگیرد. در انتخابات اتاق بازرگانی هم دنبال روال قانونی هستیم و باید از مجاری اجرایی حل و فصل شود؛ اگر نشد دستگاه قضا با حدود مقررات نسبت به موضوع نزاع طرح دعوا می‌کند.
ارسال نظرات