محمدتقی یازرلو: بذری که نادر طالب‌زاده کاشت خوشه‌های فراوانی به بار آورد
کد خبر: ۱۱۱۲۴۵۰
تهیه کننده و فیلمنامه‌نویس در گفتگو با خبرنگار دانشجو: ما حاج نادر‌های زیادی داشتیم، اما با وجود خود طالب‌زاده عین یک جمعیتی که دور ایشان را می‌گرفتند حضور داشتند و خودشان را بروز نمی‌دادند. با جوانان خوش فکر، انقلابی، پیشرو و جسوری اشنا هستم که در دوران نادر با آن‌ها اشنا نبودم. فهمیدم بذری که حاج نادر کاشته خوشه‌های فراوانی را به بار آورد. فقدان نادر ضربه بزرگی به عرصه فرهنگی در عصری که با آن درگیر هستیم بود، اما فکر می‌کنم این جوان‌ها با این انرژی و انگیزه‌هایی که دارند بتوانند در حوزه‌ی کار رسانه نبردی که حاج نادر به تنهایی انجام می‌داد را جمعی انجام دهند.
ارسال نظرات