خاندوزی: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته است
کد خبر: ۱۱۱۲۴۵۱
سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری: در سال جاری، منفی ۴۵۰ همت ناترازی عملیاتی به منفی ۳۰۸ همت کاهش یافت. در لایحه بودجه سال آینده ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است. میزان صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده، یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه، به قیمت هر بشکه ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است.
ارسال نظرات