پاسخ کارگردان فیلم «قلب رقه» به سوالی درباره واقعی یا اقتباسی بودن قصه فیلم
کد خبر: ۱۱۳۰۰۲۹
ارسال نظرات