محسن رضایی: راه حل مسائل بیرون از ایران نیز بازگشت به ارزش‌های انقلاب است
کد خبر: ۱۱۳۰۰۳۵
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تبیین فرآیند انتخاباتی شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی: سیاست بازدارندگی از دل وحدت کلمه و کلمه توحید بیرون آمده است. سیاست ما جلوگیری از گسترش جنگ است. سیاست داخلی و خارجی ما از دل ارزش‌های انقلاب بیرون آمده است که نیاز به تقویت و رشد دارد. برادری و کارآمدی مسائلی هستند که نیاز داریم تقویت شوند. چه از طریق قواعد و چه از طریق تحمل پذیری باید به اصل برادری برگردیم. ما در داخل کشور فرصت‌های بسیاری داریم که از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم، در منطقه نیز فرصت‌های زیادی داریم که نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم. از همه گروه‌ها تقاضای وحدت دارم تا جبهه متعهد قوی پشت سر رهبر عزیز انقلاب داشته باشیم.
ارسال نظرات