وزیر ارشاد: عفت و پاکدامنی محل نزاع غرب با ما شده است
کد خبر: ۱۱۳۰۰۴۱
محمدمهدی اسماعیلی در «همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده»: غرب امروز مقابل ما قرار دارد و غرب نهایت توحش است. حاصل تمدن غربی امروز فروپاشی خانواده است و عفت و پاکدامنی محل نزاع غرب با ما و محل جریان سازی شده است. عفت، حیا، پوشش و حجاب مهم‌ترین سنگر گفتمانی ما در مبارزه با غرب است؛ به این دلیل لشکرکشی کردند. سال قبل برای ما فتنه درست کردند، چون می‌دانند این بخش محل نزاع است؛ ما از خانواده را صیانت تا پاکی این نهاد را حفظ می‌کنیم، ولی غرب آن را از دست داده است.
ارسال نظرات