سروش صحت: ما سه داستان در ذهنمان برای تولید فیلم بود
کد خبر: ۱۱۳۰۰۴۵
کارگردان فیلم «صبحانه با زرافه ها» در نشست خبری فیلم در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر: ما سه داستان در ذهنمان برای تولید فیلم بود؛ داستان اول رفاقت چند آقا، دوم درباره رفاقت چند خانم و سوم تلفیقی از این دو بود. امیدوارم بتوانیم دو داستان دیگر را بسازیم.
ارسال نظرات