سروش صحت: ما در زندگی مان به مکان‌هایی احتیاج داریم مثل فیلم‌ها روح و لانگ شات خوبی داشته باشد
کد خبر: ۱۱۳۰۰۴۶
ارسال نظرات